MORGENDAGENS DIRIGENTER

INFORMACJE O IMPREZIE

NMH`s eksamenskonsert i dirigering. Det Norske Solistkor dirigert av Tobias Stückelberger og Julia Blank.

osloserien
detnorskesolistkor
nmh

Ograniczenia

Kjøpte billetter refunderes ikke.