MORGENDAGENS DIRIGENTER

EVENT INFORMATION

NMH`s eksamenskonsert i dirigering. Det Norske Solistkor dirigert av Tobias Stückelberger og Julia Blank.

osloserien
detnorskesolistkor
nmh

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.